زوییش مادر دوغدو مادر زردشت است که در اسطوره ی زایش زرتشت فره زردشت از اهورامزدا از طریق روشنی بی پایان به خورشید و ماه و ستارگان و در نهایت به آتشی که در خانه ی فِراهیم بود میرسد.این فره از آن آتش هنگامی که زوییش در حال زاییدن دوغدو بود به مادر زردشت رسید.[۱]

منابعویرایش

  1. آموزگار, ژاله-تفضلی, احمد.اسطوره زندگی زردشت.تهران.نشرچشمه.1387.چاپ هشتم.صفحه32

جستارهای وابستهویرایش