پوروشسب به معنای دارنده اسب سیاه پدر زرتشت است. او پسر پتیریترسب بزرگ خاندان اسپنتمان بوده‌است.[۱]

منابعویرایش

  1. آموزگار، ژاله-تفضلی، احمد. اسطوره زندگی زردشت. تهران. نشرچشمه. چاپ هشتم صفحه 35

جستارهای وابستهویرایش