زیرگروه مشخصه

در ریاضیات، به‌خصوص در شاخه نظریه گروه‌ها از جبر مجرد، زیرگروه مشخصه (به انگلیسی: Characteristic Subgroupزیرگروهی است که توسط هرکدام از خودریختی‌های گروه والدش، به خودش نگاشته می‌گردد.[۱][۲] از آنجا که هر نگاشت مزدوج، یک خودریختی داخلی است، هر زیرگروه مشخصه نیز نرمال می‌باشد؛ گرچه که عکس آن لزوماً درست نیست. مثال‌هایی از زیرگروه‌های مشخصه، شامل زیرگروه جابه‌جاگر و مرکز گروه می‌باشند.

منابعویرایش

  1. Dummit, David S.; Foote, Richard M. (2004). Abstract Algebra (3rd ed.). John Wiley & Sons. ISBN 0-471-43334-9.
  2. Lang, Serge (2002). Algebra. Graduate Texts in Mathematics. Springer. ISBN 0-387-95385-X.