باز کردن منو اصلی

سئونجو چوسان (انگلیسی: Seonjo of Joseon) (زاده ۲۶ نوامبر ۱۵۵۲ - درگذشته ۶ مارس ۱۶۰۸) چهاردهمین پادشاه سلسله چوسان بوده‌است.

سئونجو
پادشاه چوسان
سلطنت ۱۵۶۷–۱۶۰۸
زاده ۱۵۵۲
زادگاه سئول
بعد از مایئونگ‌جونگ چوسان
همسر ملکه یویین, ملکه اینموک
فرزندان گوانگ‌هیگون چوسان
دودمان خاندان یی
پدر دئوکئونگ داوونگون
مادر هادونگبو دائبوین جئونگ
سئونجو چوسان
هانگول 선조
هانجا
Revised Romanization Seonjo
McCune–Reischauer Sŏn-jo
Birth name
هانگول 이연
هانجا 李昖
Revised Romanization I Yeon
McCune–Reischauer Yi Yŏn
فهرست پادشاهان کره
چوسان

۱- تائجو ۱۳۹۲–۱۳۹۸
۲- جونگ‌جونگ ۱۳۹۸–۱۴۰۰
۳- تائجونگ ۱۴۰۰–۱۴۱۸
۴- سجونگ کبیر ۱۴۱۸–۱۴۵۰
۵- مونجونگ ۱۴۵۰–۱۴۵۲
۶- دانجونگ ۱۴۵۲–۱۴۵۵
۷- سجو ۱۴۵۵–۱۴۶۸
۸- یجونگ ۱۴۶۸–۱۴۶۹
۹- سونگ‌جونگ ۱۴۶۹–۱۴۹۴
۱۰- یونسانگون ۱۴۹۴–۱۵۰۶
۱۱- چونگ‌جونگ ۱۵۰۶–۱۵۴۴
۱۲- اینجونگ ۱۵۴۴–۱۵۴۵
۱۳- میونگ‌جونگ ۱۵۴۵–۱۵۶۷
۱۴- سونجو ۱۵۶۷–۱۶۰۸
۱۵- گوانگ‌هیگون ۱۶۰۸–۱۶۲۳
۱۶- اینجو ۱۶۲۳–۱۶۴۹
۱۷- هیوجونگ ۱۶۴۹–۱۶۵۹
۱۸- هیونجونگ ۱۶۵۹–۱۶۷۴
۱۹- سوکجونگ ۱۶۷۴–۱۷۲۰
۲۰- گیونگ‌جونگ ۱۷۲۰–۱۷۲۴
۲۱- یونگجو ۱۷۲۴–۱۷۷۶
۲۲- جونگجو ۱۷۷۶–۱۸۰۰
۲۳- سونجو ۱۸۰۰–۱۸۳۴
۲۴- هونجونگ ۱۸۳۴–۱۸۴۹
۲۵- چولجونگ ۱۸۴۹–۱۸۶۳
۲۶- گوجونگ ۱۸۶۳–۱۹۰۷
۲۷- سونجونگ ۱۹۰۷–۱۹۱۰

وی که از سال ۱۵۶۷ تا ۱۶۰۸ حکومت کرده‌است، جانشین عموی خود مایئونگ‌جونگ چوسان شده بوده و پس از مرگش پسرش گوانگ‌هیگون چوسان جانشین وی شده‌است.

خانوادهویرایش

 • پدر: دئوکئونگ داوونگون (۵ مارس ۱۵۳۰ - ۹ مه ۱۵۵۹) (덕흥대원군
 • مادر: هادونگبو دائبوین جئونگ (۴ سپتامبر ۱۵۲۲ - ۱۸ مه ۱۵۶۷) (하동부대부인 정씨)
 • همسران:
 1. ملکه یویین of the Bannam Park clan (۱۵ آوریل ۱۵۵۵ - ۲۷ ژوئن ۱۶۰۰) (의인왕후 박씨)
 2. ملکه اینموک of the Yeonan Kim clan (۱۴ نوامبر ۱۵۸۴ - ۲۸ ژوئن ۱۶۳۲) (인목왕후 김씨)]]
 3. Royal Noble Consort Gong of the Gimhae Kim clan (۱۵۵۳ - ۲۷ مه ۱۵۷۷) (공빈 김씨)
  1. گوانگ‌هیگون (광해군)
 4. Royal Noble Consort In of the Suwon Kim clan (۱۵۵۵ - ۲۹ اکتبر ۱۶۱۳) (인빈 김씨)
 5. Royal Noble Consort Sun of the Gimhae Kim clan (? - ?) (순빈 김씨)
 6. Royal Noble Consort Jeong of the Yeoheung Min clan (۱۵۶۷ - ۱۶۲۶) (정빈 민씨)
 7. Royal Noble Consort Jeong of the Namyang Hong clan (? - ۱۶۳۸) (정빈 홍씨)
 8. Royal Noble Consort On of the Cheongju Han clan (۱۵۸۱ - ۱۶۶۴) (온빈 한씨)
 9. Jeong Gwi-in (귀인 정씨)
 10. Jeong Suk-Ui (숙의 정씨)
 11. Yoon So-Won (소원 윤씨)
 • در مجموع ۱۴ پسر، ۱۱ دختر

منابعویرایش