ساحورَع دومین فرعون دودمان پنجم مصر باستان بود. معنای نام او «آنکه به رع نزدیک است» می‌باشد.[۲]

زندگی‌نامه

ویرایش

ساحورع دومین پادشاه دودمان پنجم بود. او پسر شاه اوسرکاف و شهبانو نفرحتپس بود. از او هیچ فرزند یا همسر شناخته شده‌ای بر جای نمانده است. جانشین او نفریرکارع بود، نخستین فرعون با پنج نام. نفریرکارع نه تنها برادر یا فرزند ساحورع نبود که اصلیتش نیز شناخته شده نیست.[۳]

بنا بر افسانه‌ای در پاپیروس وستکار، ساحورع و برادرانش نوادگان خدای رع و کاهن‌بانو راجدد بوده‌اند. ساحورع به خاطر تصاویر زیبایی که از او در آرامگاه-معبدش و هرمش باقی مانده، نامدار است.

ساحورع شاه فعالی بوده. سنگ پالرمو چندین سفر اکتشافی به فرمان او را بر می‌شمارد که در صحرای سینا و ابو سمبل به منظور پیدا کردن سنگ‌های به درد بخور و سودمند انجام شده بودند. او همچنین هرمی برای خود ساخت. این هرم ساختمان‌های کناری دیگری از جمله آرامگاه-معبد نیز داشت. بر طبق سنگ پالرمو این فرعون ۱۲ سال فرمانروایی کرد.[۴] این زمان در نوشته‌های مان‌تو ۱۳ سال است.[۵]

خانواده

ویرایش

ساحورع پسر شهبانو نفرحتپس و شاه اوسرکاف بود. همسر ساحورع نفرت‌نبتی بوده است اما تبار او شناخته شده نیست. ساحورع و نفرت‌نبتی دو پسر داشتند؛ شاهزادگان رانفر و نچریرنر که در تصویری به همراه پدر و مادرشان دیده می‌شوند. تصویر هورمساف، خاکارع، و نبانخره نیز در معبد-آرامگاه ساحورع کشیده شده‌اند ولی مشخصات مادرشان ناشناخته است.[۶]

منابع

ویرایش
  1. Shaw, Ian (۲۰۰۰). «The Oxford history of ancient Egypt». Oxford: Oxford University Press. ص. ۴۸۰. شابک ۰-۱۹-۲۸۰۴۵۸-۸.
  2. Peter A. Clayton (۲۰۰۴)، Chronicle of the Pharaohs: The Reign-By-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt، Thames & Hudson، ص. ۶۱، شابک ۰۹۰۰۴۱۶۸۲۳
  3. Miroslav Verner (۲۰۰۱)، The Pyramids، Grove Press. New York، ص. ۲۶۸
  4. Toby Wilkinson (۲۰۰۰)، Royal Annals of Ancient Egypt، Columbia University Press، ص. ۲۵۹، شابک ۰-۷۱۰۳-۰۶۶۷-۹
  5. William Gillian Waddell (۲۰۰۴)، Manetho (The Loeb Classical Library, Volume 350)، Harvard University Press، شابک ۰-۶۷۴-۹۹۳۸۵-۳
  6. Dodson A., Hilton D. (۲۰۰۴)، The Complete Royal Families of Ancient Egypt، Thames & Hudson، شابک ۰۵۰۰۰۵۱۲۸۳