رَع یا رِع خدای آفتاب در مصر باستان است. تا دورۀ سلسلۀ پنجم مصر در قرن بیست و پنجم و بیست و چهارم ق.م.، رع به یکی از خدایان بزرگ مصر باستان تبدیل شد. هویت رع در مراحل آغازین، به وسیلۀ خورشید ظهر نمود می یافت. به باور مصریان، عرصۀ حکومت رع، آسمان، زمین و جهان زیرین بود. او خدای خورشید، فرمان، شاهان و آسمان به حساب می آمد. رع به شکل شاهین به تصویر در می آمد و از این جهت، به لحاظ ظاهر به هوروس، خدای آسمان شباهت داشت. پس از مدتی این دو خدا با یکدیگر ترکیب شده و تحت عنوان خدای "رع-هوراختی" نامیده شدند. معنای این کلمه "رعی که هوروس دو افق است"، می‌باشد. در دورۀ پادشاهی نوین مصر و در زمان برآمدن خدای آمون، این خدا با رع ترکیب شده و خدای آمون-را پدید آمد.

رع
خدای آفتاب
Re-Horakhty.svg
ویژگی‌ها: خدایی با سر شاهین و تاج دایره گونه
اطلاعات شخصی
جنسیت: مرد
پدر: نو (اسطوره شناسی)
فهرست اساطیر مصر

یکی از تجسدهای رع، گاوی به نام منِویس بود که مرکز آیینی پرستش آن در شهر هلیوپلیس قرار داشت و مزاری که به گاوهای مقدس اختصاص داده شده بود، در شمال این شهر واقع شده بود.

به باور مصریان باستان، همه جنبه ها و ابعاد زندگی توسط رع پدید آمده بود. بر اساس برخی از روایات مصری، انسان ها از اشک و عرق خدای رع پدید آمده بودند و به همین دلیل مصریان خود را "گاو رع" می نامیدند. در نوشته ای تحت عنوان "کتاب گاو آسمانی" آمده است که مردم علیه رع شورش کردند و رع نیز چشم خود به نام سخمت را برای مجازات آنها فرستاد.

پدید آیی رعویرایش

از دید مردم شهر هلیوپلیس او خود را به وسیلهٔ آب باستانی که از نو «Nun» سرچشمه می‌گرفت یا از نخستین گل نیلوفر آبی آفریده‌است. او سپس هوا شو (Shu) و رطوبت تفنوت (Tefnut) را آفرید که موجب بوجود آمدن خدای زمین جب (Geb) و الههٔ آسمان نات (Nut) شد. وی به شکل مردی با سر شاهین نشان داده می‌شود، که عصای سلطنتی را به یک دست، و أنخ (نماد زندگی) را به دست دیگرش گرفته‌است. بر فراز سر او، قرص خورشید دیده می‌شود. رع به مدت هزاران سال، بالاترین خدای مصریان بود. در کتاب مردگان، «فرمانروای آسمان، فرمانروای زمین، سازندهٔ مخلوقات، خدای اولاً که در ازل پدید آمد، سازندهٔ جهان، خالق انسان‌ها، سازندهٔ آسمان، خالق نیل، کوه‌ها، مردها و زن‌ها و درندگان و رمه‌ها» دانسته می‌شود. مصریان معتقد بودند که اشک‌های رع به مرد و زن تبدیل شده‌است.

نمادشناسیویرایش

رع در اشکال متفاوتی به تصویر کشیده می‌شد. معمول ترین تصاویر وی، مردی با سر شاهین، با یک دیسک خورشید روی سر بود که ماری دور دیسک خورشید پیچیده بود. از اشکال دیگر رع می‌توان به تصاویر مردی با سر سوسک (با نام و شکل خپری) و یا مردی با سر قوچ اشاره کرد. رع همچنین در اشکال یک قوچ کامل، سوسک، ققنوس، ماهیخوار، مار، گاو نر و یا گربه نیز به تصویر کشیده شده است.

در جهان زیرین، رع را بیشتر با سر قوچ تصویر می‌کردند. در این حالت او را با عنوان "قوچ غرب" می‌نامیدند. در برخی از نوشته ها نیز، رع به شکل پادشاه پیری با گوشت طلایی، استخوان های نقره ای و موهای لاجورد لاپیس توصیف شده است.


واژه رع

به خط هیروگلیف
 
 
 
 

پانویسویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش

میان نام خدای مصری: «رع» با بخش دوم نام‌های «اهوره» و «میثره»[پیوند مرده]