دودمان پنجم مصر

دودمان پنجم مصر باستان دوره‌ای از تاریخ مصر است که اغلب به همراه دودمان‌های سوم، چهارم، و ششم زیر عنوان پادشاهی کهن طبقه‌بندی می‌شوند. این دودمان از سال ۲۴۹۸ تا ۲۳۴۵ پیش از میلاد بر کشور مصر فرمانروایی می‌کرد.

پادشاهان

ویرایش

نام فرعون‌های شناخته شده این دودمان در زیر فهرست شده‌اند.[۱]

فرعون‌های دودمان پنجم
نام دوران هرم شهبانو(ها) تصویر
اوسرکاف ۲۴۹۸–۲۴۹۱ پ.م. هرم در سقاره شهبانو خنت‌کااوس یکم
شهبانو نفرحتپس
ساحورع ۲۴۹۰–۲۴۷۷ پ.م. هرم در ابو صیر شهبانو نفرتنبتی  
نفریرکارع کاکای ۲۴۷۷–۲۴۶۷ پ.م. هرم نفریرکارع کاکای شهبانو خنت‌کااوس دوم -
شپسس‌کارع ۲۴۶۷–۲۴۶۰ پ.م. به احتمالی در ابو صیر -
نفرفرع ۲۴۶۰–۲۴۲۵ پ.م. «هرم ناتمام» در ابو صیر شهبانو خمررنبتی دوم  
نیوسررع ۲۴۲۵–۲۴۲۲ پ.م. هرم در ابو صیر شهبانو رپتی‌نوب  
منکاوحور کایو ۲۴۲۲–۲۴۱۴ پ.م. «هرم بی‌سر» در سقاره  
جدکارع ۲۴۱۴–۲۳۷۵ پ.م. هرم در سقاره -
اوناس ۲۳۷۵–۲۳۴۵ پ.م. هرم در سقاره شهبانو نبت
شهبانو خنوت
-

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  1. Shaw, Ian (۲۰۰۰). «The Oxford history of ancient Egypt». Oxford: Oxford University Press. ص. ۱۱۲. شابک ۰-۱۹-۲۸۰۴۵۸-۸.