سانتی‌متر

یکای طول برابر با یک صدم متر

سانتی‌متر یا سانتیمتر (به فرانسوی: Centimètre) که به‌صورت کوتاه cm نوشته می‌شود، یک یکای طول است که برابر با ۰٫۰۱ متر یا حدوداً ۰٫۳۹۳۷ اینچ است. هر سانتی‌متر برابر است با ۱۰ میلی‌متر.

سانتی‌متر
خط‌کش نجار دارای تقسیمات سانتی‌متر
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیریواحدهای اندازه‌گیری متریک
یکایطول
نشانcm 
تبدیل یکا
۱ cm در ...... برابر است با ...
   دستگاه بین‌المللی یکاها   10 میلی‌متر
   سیستم واحدهای اندازه‌گیری بریتانیایی & واحدهای اندازه‌گیری آمریکایی   ~۰٫۳۹۳۷ اینچ
یک خط‌کش نجاری که برحسب سانتی‌متر مدرّج شده‌است

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Centimetre," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Centimetre&oldid=216266122