سایبان (انگور)

در کشت انگور، سایبان (به انگلیسی: Canopy) شامل قسمتهایی از تاک است که در سطح زمین قابل مشاهده است؛ تنه، بدنه، ساقه، برگ، گل و میوه این بخش را شامل می‌شود. سایبان نقش مهمی در جذب انرژی نور برای فتوسنتز، استفاده از آب به عنوان تعرق و ریز اقلیم انگورِ رسیده دارد.[۱] مدیریت سایبان به دلیل تأثیر آن بر عملکرد انگور، کیفیت، باردهی و پیشگیری از بیماری‌های یکی از جنبه‌های مهم کشت انگور است. مشکلات مختلف پرورش انگور، مانند رسیدن ناهموار انگور، آفتاب سوختگی و خسارت ناشی از سرمازدگی را می‌توان با مدیریت صحیح سایبان حل کرد.[۲][۳] علاوه بر هرس و اصلاح برگ، سایبان اغلب بر روی نرده‌های افقی ایجاد می‌شود تا رشد درخت، دسترسی به میوه، مدیریت و برداشت مداوم صورت پذیرد.[۴]

حالت نادرست سایبان که به زرد شدگی برگ منجر شده‌است.

چگونگیویرایش

 
نمونه ای از ایجاد سایبان

در ابتدای رشد تاک «کوردون» یا «بازو» آن را که امتداد تنه قرار دارد و شامل بازوهای اضافی، برگ‌ها و خوشه‌های انگور می‌شود، به وسیله سیمی به میله ای افقی متصل می‌کنند؛ این عمل پس از رشد گیاه باعث ایجاد شکلی سایبان مانند می‌شود و امکان محافظت از خوشه‌های انگور را فراهم می‌کند.[۵]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Smart, R. , and M. Robinson. 1991. Sunlight Into Wine; A Handbook for Wine Grape Canopy Arrangement. WineTitles, Adelaide. شابک ‎۹۷۸−۱−۸۷۵۱۳۰−۱۰−۸
  2. Skelton, S. 2007. Viticuluture: An Introduction to Commercial Grape Growing for Wine Production. Lulu.com. شابک ‎۰−۹۵۱۴۷۰۳−۱−۰, شابک ‎۹۷۸−۰−۹۵۱۴۷۰۳−۱−۲
  3. Weiss, S.B. , D.C. Luth, and B. Guerra. 2003. Potential solar radiation in a VSP trellis at 38°N latitude. Practical Winery and Vineyard 25:16-27.
  4. J. Robinson (ed) "The Oxford Companion to Wine" Third Edition pg 134-135 Oxford University Press 2006 شابک ‎۰−۱۹−۸۶۰۹۹۰−۶
  5. J. Robinson (ed) "The Oxford Companion to Wine" Third Edition pg 199 Oxford University Press 2006 شابک ‎۰−۱۹−۸۶۰۹۹۰−۶