سایر بنی عبدالاشهل

سایر بنی عبدالاشهل از انصار بود که پس از درگذشت محمد پیامبر اسلام در ماجرای سقیفه بنی ساعده، مردم را به بیعت با ابوبکر تشویق می‌کرد.

منابع

ویرایش
  • تتوی، قاضی احمد (۱۳۸۲). تاریخ الفی (جلد اول). انتشارات علمی و فرهنگی. شابک ‌۹۶۴۴۴۵۲۷۳۹ مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک). صفحه ۲۸