سداروسور

سرده‌ای از بازوخزندگان

سداروسور (نام علمی: Cedarosaurus) نام یک سرده از زیرراسته سوسمارپاشکلان است.

سداروسور
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, ۱۲۶ میلیون سال پیش
Cedarosaurus SW.png
سداروسور، Cedarosaurus
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
زیرراسته: سوسمارپاشکلان
فروراسته: ساروپودا
تیره: بازوخزندگان
سرده: سداروسور
مقایسه سداروسور با انسان

منابعویرایش