سرتیپ (ایالات متحده)

سرتیپ (انگلیسی: Brigadier general) عنوان یک نشان و درجه نظامی در نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا و گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا است.

سرتیپ (ایالات متحده)
کشور United States
شاخه خدمات
درجهتک-ستاره
درجه ناتوOF-6
Non-ناتو rankO-7
رتبه بالاتر بعدیسرلشکر
رتبه پایین‌تر بعدیسرهنگ
درجه‌های معادل

منابع ویرایش