سرهنگ (ایالات متحده)

سرهنگ (انگلیسی: Colonel) عنوان یک نشان نظامی در نیروی زمینی ایالات متحده آمریکا و سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا و نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا است، درجه سرهنگ بالاتر از درجه سرهنگ دوم و زیر رتبه سرتیپ است. این درجه معادل درجه کاپیتانی در نیروی دریایی و خدمات مشابه دیگر است

سرهنگ (ایالات متحده)
کشور ایالات متحده آمریکا
شاخه خدمات
تلخیص شدهCOL, Col
درجهسرهنگ
درجه ناتوOF-5
Non-ناتو rankسرهنگ
رتبه بالاتر بعدیسرتیپ دوم
رتبه پایین‌تر بعدیسرهنگ دوم
درجه‌های معادل

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش