سرخرگ ارتباطی پیشین

سرخرگ ارتباطی پیشین (به انگلیسی: Anterior communicating artery) یکی از اجزای حلقه ویلیس [۱] است که باعث ارتباط دو سرخرگ مغزی پیشین [۲] می‌گردد. سرخرگ مغزی پیشین را با توجه سرخرگ ارتباطی پیشین به دو قسمت تقسیم می‌کنند:

  • بخش قاعده‌ای (A1) که از سرخرگ سبات داخلی تا سرخرگ ارتباطی پیشین امتداد دارد.
  • بخش بین نیمکره‌ای (A2) که از سرخرگ ارتباطی پیشین به طرف انتها (دیستال)ی سرخرگ مغزی پیشین امتداد می‌یابد
سرخرگ: سرخرگ ارتباطی پیشین
Circle of Willis en.svg
The cerebral arterial circle and arteries of the brain. The anterior communicating arteries (top of figure) connect the left and right anterior cerebral arteries.
لاتین Arteria communicans anterior
فهرست گری subject #146 572

درصورت انسداد در قسمت A1، سرخرگ ارتباطی پیشین می‌تواند از بروز نقایص نورولوژیکی جلوگیری کند. اگر انسداد در بخش A2 باشد، منجر به بروز علایم و نقایص نورولوژیکی در سمت مقابل می‌گردد.

جستارهای وابسته

پانویس

  1. Circle of willis
  2. Anterior cerebral artery

منابع

  • قاضی جهانی، بهرام. ترجمه مبانی طب سسیل، بیماریهای مغز و اعصاب.مرکز نشر اشارت.
  • انتظاری طاهر، محمد؛ بینای مطلق، همایون؛ زمانی، بابک. ترجمه: بیماریهای اعصاب هاریسون. شرکت نشر دانش‌امروز.
  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 572   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.