سرخرگ تهیگاهی بیرونی

(تغییرمسیر از سرخرگ ایلیاک خارجی)

سرخرگ تهیگاهی خارجی یا شریان ایلیاک خارجی (به انگلیسی: External iliac artery) شریان بزرگی است که در هر طرف از تقسیم شریان ایلیاک مشترک به دو شریان ایلیاک داخلی و خارجی تشکیل می‌شود. سرخرگ ایلیاک خارجی خون اندام تحتانی را تأمین می‌کند.

سرخرگ: ایلیاک خارجی
دو شاخه شدن آئورت و سرخرگ‌های ایلیاک سمت راست. - (سرخرگ ایلیاک خارجی در بالا و چپ که از سرخرگ ایلیاک مشترک در بالا جدا می‌شود.)
ارتباط بین حلقه‌های اینگوینال شکمی و رانی، در سمت راست شکم. (شریان ایلیاک خارجی به صورت سرخرگ بزرگ در مرکز، و لیگامان اینگوینال از بالا و راست به پائین و چپ گسترش پیدا می‌کند در حالیکه این سرخرگ از آن عبور می‌کند و سپس سرخرگ رانی نامیده می‌شود.
لاتین arteria iliaca externa
فهرست گری subject #156 622
خاستگاه سرخرگ ایلیاک مشترک   
شاخه‌ها سرخرگ رانی,
سرخرگ اپیگاستریک تحتانی
سیاهرگ سیاهرگ ایلیاک خارجی

شاخه ها

ویرایش

این شریان به سه شاخه اصلی شریان اپی گاستریک تحتانی ، شریان تهی‌گاهی عمقی سیرکومفلکس و مهم‌ترین شاخه آن شریان رانی یا شریان فمورال تقسیم می شود.

این شریان به دیواره شکم و اندام‌های تناسلی برونی خونرسانی نموده در اندام تحتانی (پا) پایان می یابد.

جستارهای وابسته

ویرایش

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش
  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology (به انگلیسی), Mosbyl