سرود ملی جمهوری آذربایجان

مارش آذربایجان (انگلیسی: Azərbaycan marşı‎) سرود ملی کشور آذربایجان است. این سرود توسط عُزیر حاجی‌بیگف ساخته شد و شعر آن توسط احمد جواد سراییده شده‌است. نسخه اولیه این سرود رسماً در سال ۱۹۲۰ طی فرمانی بتصویب رسید اما تنها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود که حکومت جدید آن را به عنوان سرود ملی پذیرفت.

مارش آذربایجان
Milli Marş
Azerbaijan state anthem horizontal sheet music.jpg

سرود  جمهوری آذربایجان
نام‌های دیگرسرود ملی جمهوری آذربایجان
Azərbaycan Dövlət Himni
اشعاراحمد جواد
موسیقیعزیر حاجی‌بیگف
تاریخ رسمیت۱۹۲۰، ۱۹۹۲
نمونهٔ صوتی
"Azərbaycan Marşı"
Stamps of Azerbaijan, 2011-991.jpg

شعرویرایش

متن و ترجمه سرود ملی جمهوری آذربایجان
ترجمه فارسی ترکی آذربایجانی (لاتین) ترکی آذربایجانی (الفبای عربی-فارسی) ترکی آذربایجانی (سیریلیک)

آذربایجان! آذربایجان!

ای وطن پر افتخار فرزندان قهرمان

در رهت جملگی به جانبازی حاضریم

در رهت جملگی به ریختن خون قادریم

جاودان باش با پرچم سه رنگ خود

جاودان باش با پرچم سه رنگ خود

هزارن جان قربان تو شد

سینه‌ات میدان جنگها شد

سربازی که در رهت جان باخت، قهرمان شد

هر آن جانمان قربان تو باد تا تو چون گلستان آباد شوی

هزار و یک محبت بسوی تو

در سینه‌ام کرده مسکن

برای حفظ ناموس تو

برای سربلندی پرچم تو

برای حفظ ناموس تو

جملهٔ جوانانت مشتاقند

وطن پرافتخارم

وطن پرافتخارم

آذربایجان، آذربایجان.

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!

آذربایجان! آذربایجان!

ای قهرمان اولادین شانلی وطنی

سندن اوتری جان ورمه‌گه جمله حاضریز

سندن اوتری قان توکمه‌یه جمله قادریز

اوچ رنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا

اوچ رنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا

مینلرله جان قربان اولدو

سینه‌ن حربه میدان اولدو

حقوقوندان کچن عسگر

هره بیر قهرمان اولدو

سن اولاسان گلستان،

سنه هر آن جان قربان

سنه مین بیر محبت

سینه‌مده تودموش مکان

ناموسونو حیفظ اتمه‌یه

بایراقینی یوکسلتمه‌یه

جمله گنجلر مشتاقدیر

شانلی وطن! شانلی وطن

آذربایجان، آذربایجان!

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан

[۱][۲]

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش

  1. ↑ S.K.Məmmədova. “Mədəniyyətşınaslıq”,(dərs vəsaiti) Bakı, “Kooperasiya” nəşriyyatı-2001, 202 səh.
  2. ↑ S.K.Məmmədova. “Mədəniyyətşınaslıq”,(dərs vəsaiti) Bakı, “Kooperasiya” nəşriyyatı-2001, 202 səh