سری فوریه گسسته کاهنده

سری فوریه گسسته کاهنده (به انگلیسی: Regressive discrete Fourier series) (مخفف انگلیسی: RDFS) که در ریاضیات کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در واقع بسط و گسترش تبدیل فوریه گسسته است. در این گسترش ضرایب تبدیل با روشی مشابه کمترین مربعات و دورهٔ تناوب انتخابی محاسبه می‌گردد. این سری اولین بار توسط ارودا معرفی شد. از این سری می‌توان برای هموار کردن (smooth) اطلاعات در یک و دو بعد استفاده کرد.

تکنیکویرایش

یک‌بعدیویرایش

سری فوریه گسسته کاهندهٔ یک بعدی که توسط ارودا معرفی شد را می‌توان به صورت ساده‌ای نشان داد. با داشتن آرایهٔ نمونه‌برداری (سیگنال)  ، می‌توان عبارت جبری زیر را نوشت:

 

در این حالت معمولاً و نه لزوما   برقرار است.

فرمول بالا را می‌توان به صورت ماتریسی نیز نوشت:

 

راه حل کمترین مربعات برای دستگاه معادلات خطی بالا به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

سیگنال هموار (smooth) شده نیز از معادله زیر به دست می‌آید:

 

اولین مشتق سیگنال هموار شده   نیز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش