سر برکشیدن ونوس از قعر دریا

سر برکشیدن ونوس از قعر دریا، یکی از نمادهای نمادین آفرودیته ونوس است که در آن افسانهٔ ظهور الههٔ ونوس در شمایل یک زن بالغ از اعماق دریا به‌تصویر کشیده شده‌است.

سر برکشیدن ونوس از قعر دریا، نام اثری است از کرنلیس د ووس، نقاش برجستهٔ فلاندر.
این اثر اکنون در مالکیت موزه دل پرادو قرار دارد.
سر برکشیدن ونوس از قعر دریا، نام اثری است از تیسین، نقاش برجستهٔ ایتالیایی دوران رنسانس.
این اثر اکنون در مالکیت نگارخانه ملی اسکاتلند قرار دارد.

نخستین اثر هنری به این نام توسط آپلس، نقاش یونان باستان خلق شد، هرچند آن اثر دیگر برجای نمانده است، اما پرداختن به این موضوع، هرگز به طور کامل در هنر غربی از بین نرفت و در رنسانس ایتالیا با شکوفایی بیشتر در باروک و روکوکو در اواخر سدهٔ ۱۹ میلادی در آثار آکادمیک بسیاری تکرار شد. در آثار هنری پدیدآمده معمولاً سر برکشیدن ونوس از قعر دریا و یا پا نهادنش بر ساحل به تصویر کشیده شده‌است.

در آثار هنری مرتبط با زایش ونوس، صدف معمولا به عنوان نمادی از آلت تناسلی زنانه تصویرگری شده‌است.

نگارخانه

ویرایش