سزیم یدید (CsI) یک نوع ترکیب یونی است که از ترکیب سزیم و ید تشکیل شده‌است.

سزیم یدید
Caesium iodide
کلرید سزیوم
CsI crystal

Scintillating CsI crystal
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس 7789-17-5
خصوصیات
فرمول مولکولی CsI
جرم مولی 259.8 g/mol
چگالی 4.51 g/cm3 solid
دمای ذوب 621 °C
دمای جوش 1277±5 °C
انحلال‌پذیری در آب 44 g/100 ml (0 °C)
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)
Infobox references