باز کردن منو اصلی

سعید بن طحنون آل نهیان (به عربی: سعيد بن طحنون آل نهيان) ششمین شیخ ابوظبی است. او جانشین خلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان شد و از سال ۱۸۴۵ تا سال ۱۸۵۵ حکمرانی کرد

سعید بن طحنون آل نهیان
ششمین شیخ ابوظبی
دوراناز ۱۸۴۵ تا ۱۸۵۵
لقب(ها)امیر پیشین ابوظبی
پیش اززاید بن خلیفه آل نهیان
پس ازخلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان

منابعویرایش