خلیفه بن شخبوط آل نهیان

خلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان (به عربی: خليفة بن شخبوط بن ذياب آل نهيان) (درگذشتهٔ ۱۸۴۵) پنجمین شیخ ابوظبی است. او جانشین طحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان شد و از سال ۱۸۳۳ تا سال ۱۸۴۵ حکمرانی کرد

خلیفه بن شخبوط بن ذیاب آل نهیان
پنجمین شیخ ابوظبی
سلطنتاز ۱۸۳۳ تا ۱۸۴۵
پیشینطحنون بن شخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان
جانشینسعید بن طحنون آل نهیان
پدرشخبوط بن ذیاب بن عیسی آل نهیان

منابع

ویرایش