سقط مکرر به صورت ۳ بار یا بیشتر از دست دادن محصول حاملگی به‌طور پیاپی، در سه ماهه ی اول بارداری تعریف می‌شود.

سقط مکرر
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصپزشکی زایمان
آی‌سی‌دی-۱۰N96
آی‌سی‌دی-9-CM629.9

انواعویرایش

  1. اولیه در این حالت هیچ گاه بارداری موفقیت‌آمیز روی نداده است.
  2. ثانویه در این حالت پس از یک تولد زنده سقط‌های مکرر روی می‌دهد.

ارزیابی بیمارویرایش

در مجموع در بیشتر بیماران پس از ۲ تا ۳ بار سقط پیاپی باید ارزیابی‌های لازم صورت گیرد. برای ارزیابی سقط مکرر، علاوه بر گرفتن شرح حال و انجام معاینه بالینی، از آزمون‌های زیر استفاده می‌شود

  1. بررسی کروموزوم والدین
  2. بررسی آنتی کوآگولان لوپوسی و آنتی کاردیولیپین
  3. ارزیابی حفره رحم با روش تصویربرداری از رحم و لوله‌های رحم
  4. بررسی کروموزومی محصول حاملگی
  5. تست (TORCH (Toxo plasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus type II, Listeria
  6. تست‌های HIV،هپاتیت BوC
  7. MTFHR
  8. PAI-1

عللویرایش

منابعویرایش

جیبز، رولند.بیماری‌های زنان و زایمان دنفورث ۲۰۰۸