جنگ‌افزار کشتارجمعی

(تغییرمسیر از سلاح‌های کشتار جمعی)

سِلاح کُشتارجمعی به جنگ‌افزاری گفته می‌شود که می‌تواند شمار بسیار زیادی انسان را بکشد و خسارت فراوانی به سازه‌های ساخت بشر یا محیط زیست وارد آورد.

در میان این‌گونه سلاح‌ها، به جنگ‌افزارهایی مانند جنگ‌افزارهای شیمیایی و میکروبی و اتمی، جنگ‌افزار نامتعارف گفته می‌شود.

نماد یونی‌کد تصویر
جنگ‌افزارهای سمی U+2620 Skull and crossbones
جنگ‌افزارهای هسته‌ای U+2622 Radioactivity
جنگ‌افزار میکروبی U+2623 Biohazard
جنگ‌افزار شیمیایی N/A N/A Chemical warfare

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش