سلطانقلی قطب‌شاه

سلطانقلی قطب‌شاه (۱۵۱۸–۱۵۴۳) مؤسس سلسله قطب‌شاهیان از ترک‌های همدان[۱] از شاخه ایل بهارلو[۲] و از اعقاب قرایوسف و اسکندر، از پادشاهان قراقویونلو به شمار می‌رفت.[۳] او از نوادگان میرزا جهانشاه قراقویونلو و نوادگان دختری علی شکربیگ بود.[۴] وی و نوادگانش بر گلکنده در جنوب هندوستان از سال ۱۵۱۸ تا ۱۶۸۷ فرمانروایی کردند.

سلطانقلی قطب‌شاه
مؤسس سلطان قطب‌شاهیان
سلطنت۱۵۱۸–۱۵۴۳
جانشینجمشید قلی قطب شاه
خاندانقطب‌شاهیان
Tomb of Sultan Quli Qutb Shah 01.jpg
Tomb of Sultan Quli Qutb Shah 02.jpg

منابعویرایش

  1. Iranian Culture and South Asia:۱۵۰۰-۱۹۰۰, Juan R.I. Cole, Iran and the Surrounding World: Interactions in Culture and Cultural Politics, ed. Nikki R. Keddie, Rudi Matthee, (University of Washington Press, ۲۰۰۲), ۲۵.
  2. http://www.ensani.ir/fa/content/48480/default.aspx
  3. روابط «قطب شاهیان» هند با پادشاهان صفوی ۱ و ۲ -امیرسعیدالهی
  4. دائرةالمعارف بزرگ اسلامی - بهارلو