سلطان محمد خندان

خوشنویس ایرانی

سلطان محمد خندان (درگذشت پس از ۹۵۷)[۱] از خوشنویسان ایران در قرن دهم هجری است. وی در دربار سلطان حسین بایقرا به خوشنویسی مشغول بود.[۲] او از خوشنویسان خراسان و از جمله شاگردان طراز اول سلطان‌علی مشهدی است.

او هنرمندی بی‌قید و تکلف و با لطافت طبع بود و به همنشینی با اهل طرب و عیش تمایل داشت. به دلیل انبساط خاطر فراوان به او لقب «خندان» داده‌اند.

یاری شیرازی، محمدحسین باخرزی و محمد قاسم شادیشاه را از شاگردان او ذکر کرده‌اند. تاریخ درگذشتش چندان روشن نیست اما از کتاب‌هایی که امضا کرده مشخص است نا ۹۰۷ه‍. ق در قید حیات بوده است.[۳]

پانویس ویرایش

  1. مهدی بیانی ص ۲۶۸
  2. شکیباپور
  3. اطلس خط ص ۴۷۳

منابع ویرایش

  • بیانی، مهدی. احوال و آثار خوشنویسان. انتشارات علمی. چاپ دوم. تهران ۱۳۶۳ش
  • فضاپلی، حبیب‌الله، اطلس خط، چاپ دوم ۱۳۶۲ اصفهان، انتشارات مشعل اصفهان، ص ۴۷۳
  • عنایت الله شکیباپور (۱۳۴۸اطلاعات عمومی، کتابفروشی اشراقی، ص. ۵۳