سلول آماکرین

سلول آماکرین (انگلیسی: Amacrine cell‎) گروهی از سلولهای عصبی تحریک شونده (اینترنورون) در شبکیه چشم هستند که فاقد آکسون می‌باشند. این سلولها اصولاً نقش مهاری بر روی سایر نورونهای چشم را دارند و میانجی‌های عصبی مانند گابا و گلیسین آزاد می کنند.

یاخته عصبی: سلول آماکرین
سلول آماکرین - قورباغه پنجه‌دار retinal cells stained for cdk2/cyclin2 with red arrow indicating amacrine cell. IPL is shown in white.
قورباغه پنجه‌دار retinal cells stained for cdk2/cyclin2 with red arrow indicating amacrine cell. IPL is shown in white.
موقعیتINL of the شبکیه
عملکردinhibitory or neuromodulatory interneurons
ریخت‌شناسیمتغیر
Presynaptic connectionsBipolar cells
Postsynaptic connectionsBipolar cells and Ganglion cells
NeuroLex IDnifext_36
Plan of retinal neurons.

جستارهای وابستهویرایش

شبکیه

منابعویرایش