باز کردن منو اصلی

سلول آماکرین (انگلیسی: Amacrine cell) گروهی از سلولهای عصبی تحریک شونده (اینترنورون) در شبکیه چشم هستند که فاقد آکسون می‌باشند. این سلولها اصولاً نقش مهاری بر روی سایر نورونهای چشم را دارند و میانجی‌های عصبی مانند گابا و گلیسین آزاد می کنند.

یاخته عصبی: سلول آماکرین
سلول آماکرین - قورباغه پنجه‌دار retinal cells stained for cdk2/cyclin2 with red arrow indicating amacrine cell. IPL is shown in white.
قورباغه پنجه‌دار retinal cells stained for cdk2/cyclin2 with red arrow indicating amacrine cell. IPL is shown in white.
موقعیت INL of the شبکیه
عملکرد inhibitory or neuromodulatory interneurons
ریخت‌شناسی متغیر
Presynaptic connections Bipolar cells
Postsynaptic connections Bipolar cells and Ganglion cells
NeuroLex ID nifext_36
Plan of retinal neurons.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش