سلیمانی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سلیمانی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

مناطقویرایش

افرادویرایش

طوایفویرایش