باز کردن منو اصلی

سمط العلی للحضره العلیا، اثر ناصرالدین منشی کرمانی، در تاریخ شاهان قراختایی کرمان است که از ۶۱۹ تا ۷۰۳ حکومت کردند. به همراه مختصری در سابقه احوال کرمان تا تاریخ استیلای قراختائیان بر آن دیار است.[۱]

سمط العلی
سمط العلی للحضره العلیا
نویسنده ناصرالدین منشی کرمانی
محل نشر ایران
موضوع تاریخ قراختاییان کرمان
زبان فارسی
نوع رسانه کتاب

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • حلمی، احمد (۱۳۸۴). دولت سلجوقیان. ترجمهٔ عبدالله ناصری طاهری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.