باز کردن منو اصلی

سمط العلی للحضره العلیا، اثر ناصرالدین منشی کرمانی، در تاریخ شاهان قراختایی کرمان است که از ۶۱۹ تا ۷۰۳ حکومت کردند. به همراه مختصری در سابقه احوال کرمان تا تاریخ استیلای قراختائیان بر آن دیار است.[۱]

سمط العلی
سمط العلی للحضره العلیا
نویسندهناصرالدین منشی کرمانی
محل نشرایران
موضوعتاریخ قراختاییان کرمان
زبانفارسی
نوع رسانهکتاب

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • حلمی، احمد (۱۳۸۴). دولت سلجوقیان. ترجمهٔ عبدالله ناصری طاهری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.