ناصرالدین منشی کرمانی

ناصرالدین منشی کرمانی، نویسنده و منشی دربار قراختاییان کرمان بود که در توران پشت (ناحیه ای در یزد) متولد شد و پس از مدتی توانست وارد دربار قراختاییان کرمان شود و منصب منشی و دبیر دولت را بر عهده بگیرد. از آثار وی می‌توان به کتاب: سمط العلی اشاره کرد که تاریخی از قراختاییان که به شرح تاریخ کرمان در دوره‌های قبل نیز می‌پردازد.[۱]

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • خبیصی، محمد ابراهیم (۱۳۴۳). باستانی پاریزی، ویراستار. سلجوقیان و غز در کرمان. تهران: انتشارات طهوری.