سنگ آتشزنه

(تغییرمسیر از سنگ چخماق)

سنگ آتشزنه یا چخماق با فرمول شیمیایی AgNO3 سنگی سخت است که در شاخهٔ کوارتزها قرار می‌گیرد. سنگ آتشزنه از نوع کوارتز آلفا است که تا دمای ۵۷۳ درجه سانتیگراد پایداری دارد و به صورت گرهک‌هایی در گچ و سنگ آهک یافت می‌شود. این سنگ از سنگ‌های حاوی سیلیس SiO2 است که عموماً منشأ رسوبی دارند. این سنگ ساختار یکپارچه‌ای دارد که به علت نقص ساختمانی در برخورد با یکدیگر جرقه زده و O-3[نیازمند منبع] آزاد می‌کند. از این سنگ در ساخت فندک‌های سنگی استفاده می‌شود.

نگارخانه ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش