سه‌گانه مک‌دونالد

سه‌گانه مک‌دونالد یا حالات سه‌گانه دونالد به تئوری گفته می‌شود که در آن یک کودک در صورت داشتن دو یا سه رفتار خاص می‌تواند برای جامعه و اطرافیانش خطرناک محسوب شود. این تعریف که حاصل مطالعات روانشناس اهل ایالت متحده جیمز مک‌دونالد می‌باشد، همه افرادی را که در کودکی دچار آزار جنسی، شب ادراری و حیوان آزاری بوده‌اند را جز گروه خطر قرار می‌دهد. در واقع این سه‌گانه معتقد است افرادی که صاحب این حالات در کودکی بوده‌اند پتانسیل تبدیل شدن به یک قاتل زنجیره ای یا تبهکار حرفه‌ای را دارند.

تحقیقات

جیمز مک‌دونالد آمریکایی پس از بررسی صدها پرونده جنایی به این نتیجه رسید که وجود رفتارهای خاص در دوران کودکی این افراد، سبب بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده‌است. این نتیجه‌گیری پس از بررسی دوران کودکی چندین قاتل زنجیره ای به صورت یک تئوری منسجم منتشر شد. جیمز مک‌دونالد برای اولین بار این نظریه را در مجله روانپزشکی ایالات متحده به چاپ رساند. روند انجام این پژوهش به نسبت سایر پژوهش‌ها و مقالات علمی، زمان کمتری به خود اختصاص داد و با تیمی کوچکی شامل دانیل هلمن، ناتان بلکمن، عوامل اف‌بی‌آی و رابرت کلسل رزلر به کار خود پایان داد.

شروط سه‌گانه

چکیده این تئوری روی سه تعریف زیر تمرکز دارد و معتقد است هر کودکی دو یا سه عامل این سه‌گانه را در طول کودکی یا نوجوانی داشته باشد، بدون هیچ تردیدی در بزرگسالی عامل تخریب جامعه خود می‌شود. صاحب این نظریه معتقد است همه افرادی که صاحب این حالات هستند به گونه ای و دسته ای از ناهنجاری‌های اجتماعی دچار خواهند شد و درجه‌بندی خشونت آنان به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

شب ادراری

این حالت باید در سن دو تا پنج سالگی و حداقل هفته ای دو مرتبه صورت گیرد تا فرد در لیست کودکان دارای مشکل شب‌اداری گذاشته شود. طبق نظریه سه‌گانه مک‌دونالد هر چه دفعات و زمان شب ادراری بیشتر باشد مشکلات شخصیتی این کودکان در بزرگسالی خطرناک تر خواهد بود.

حیوان آزاری

این مورد یکی از فاکتورهای مهم سه‌گانه مک‌دونالد می‌باشد. در تحقیقات صورت گرفته توسط این تیم مشخص شد که کودکان حیوان آزار از طرف جامعه و خانواده دچار تحقیر و سرکوب ذهنی شدیدی شده‌اند. آلن برانتلی افسر ویژه اف‌بی‌آی پس از مطالعات پرونده‌های گوناگون به این نتیجه رسید که کودکان حیوان آزار این خشونت درونی خودشان را به این دلیل روی حیوانات پیاده می‌کنند تا از نظر روحی و روانی ارضا شوند. او اعتقاد داشت که این افراد حیوان آزاری را به عنوان یک تمرین در نظر می‌گیرند تا در سنین بالاتر استرس کمتری از قتل و آدم‌کشی داشته باشند.

تجاوز جنسی

در تحقیقات صورت گرفته تیم جیمز مشخص شد که ۹۶ درصد قاتلان زنجیره ای در کوکی مورد سوءاستفاده جنسی از طرف خانواده و افراد جامعه قرار گرفته‌اند. این مقیاس مهمی در سه‌گانه مک‌دونالد می‌باشد و تنها عاملیست که در به تنهایی در جدول امتیازی بالا کسب می‌کند. دلیل این اهمیت فوران احساسات منفی این کودکان پس از تجاوز جنسی می‌باشد که به صورت وحشتناک و خشن در جامعه نمود پیدا می‌کند.

منابع