سوسکچه‌های برگ‌پیمای لاجنودروس

سوسکچه‌های برگ‌پیمای لاجنودروس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های برگ‌پیما
سرده: Lagenoderus

سوسکچه‌های برگ‌پیمای لاجنودروس(نام علمی: Lagenoderus) نام یک سرده از تیره سوسکچه‌های برگ‌پیما است.

منابعویرایش