سوسکچه‌های برگ‌پیما

تیره‌ای از سوسکچه‌ها
سوسکچه‌های برگ‌پیما
Giraffe Weevil Apoderus Longicollis.jpg
سوسکچه زرافه‌ای در هند
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: قاب‌بالان
بالاخانواده: سوسکچه
تیره: سوسکچه‌های برگ‌پیما
Billberg, 1820
Subfamilies

سوسکچه‌های برگ‌پیما
Euscelinae
Hybolabinae
Pilolabinae
Pterocolinae
but see text

سوسکچه‌های برگ‌پیما (نام علمی: Attelabidae ) تیره بزرگی از سوسکچه‌ها هستند. آنها جزئی از سوسکچه‌های نخستین هستند و این به خاطر شاخک راست آنها است که در نزدیک پوزه آنها جای گرفته است.

طبقه بندیویرایش
سوسکچه‌های گل‌کاجیسوسکچه‌های قارچ‌خور

سوسکچه‌های نخستین
سوسکچه‌های برگ‌پیما
سوسکچه‌های کاریدا
سوسکچه‌های دماغ‌درازسوسکچه‌های خرطوم‌دارپانویسویرایش