سوسکچه‌های خرطوم‌دار آئوستروپلاتیپوس

سوسکچه‌های خرطوم‌دار آئوستروپلاتیپوس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های خرطوم‌دار
سرده: Austroplatypus

سوسکچه‌های خرطوم‌دار آئوستروپلاتیپوس(نام علمی: Austroplatypus) نام یک سرده از تیره سوسکچه‌های خرطوم‌دار است.


منابعویرایش