سوسکچه‌های عصر گوندوآنا

تیره‌ای از سوسکچه‌ها
سوسکچه‌های عصر گوندوآنا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
زیرراسته: سوسک‌های همه‌چیزخوار
فروراسته: سوسک‌های گیاه‌خوار
بالاخانواده: سوسکچه
تیره: Caridae

سوسکچه‌های عصر گوندوآنا(نام علمی: Caridae) نام یک تیره از بالاخانواده سوسکچه است.


منابعویرایش