سوسکچه‌های نخستین آتراکتوچوس

سرده‌ای از سوسکچه‌های نخستین
سوسکچه‌های نخستین آتراکتوچوس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
سرده: Atractuchus

سوسکچه‌های نخستین آتراکتوچوس(نام علمی: Atractuchus) نام یک سرده از تیره سوسکچه‌های نخستین است.


منابعویرایش