سوسکچه‌های نخستین آگلیسیدرینی

سوسکچه‌های نخستین آگلیسیدرینی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
زیرخانواده: سوسکچه‌های نخستین اکسیکورینینا

سوسکچه‌های نخستین آگلیسیدرینی(نام علمی: Aglycyderini) نام یک تبار از زیرخانواده سوسکچه‌های نخستین اکسیکورینینا است.


منابعویرایش