سوسکچه‌های نخستین استنوبلوس

سرده‌ای از سوسکچه‌های نخستین
سوسکچه‌های نخستین استنوبلوس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های نخستین
سرده: Stenobelus

سوسکچه‌های نخستین استنوبلوس(نام علمی: Stenobelus) نام یک سرده از تیره سوسکچه‌های نخستین است.


منابعویرایش