سوسکچه تریچوسیروکالوس

سرده‌ای از سوسکچه‌های خرطوم‌دار
تریچوسیروکالوس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشره
راسته: قاب‌بالان
تیره: سوسکچه‌های خرطوم‌دار
سرده: Trichosirocalus

تریچوسیروکالوس (نام علمی: Trichosirocalus) نام یک سرده از تیره سوسکچه‌های خرطوم‌دار است.

گونه‌هاویرایش

منابعویرایش