سوسک (ابهام‌زدایی)

سوسک، جانداری بندپا از ردهٔ حشرات است.

سوسک همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

حشرهویرایش

دیگرویرایش

  • سوسک طلایی (داستان)، داستان کوتاه اثری از ادگار آلن پو
  • خاله سوسکه، نام یک متل ایرانی