باز کردن منو اصلی

سوندوک‌بیگ افشار از امرای قزلباش طایفه افشار در زمان شاه اسماعیل دوم و شاه تهماسب یکم بود. وی مامور شاه تهماسب برای انتقال اسماعیل میرزا از هرات به قزوین بود.

منابعویرایش

  • والتر هینتس (۱۳۷۱شاه اسماعیل دوم صفوی، ترجمهٔ کیکاوس جهانداری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ص. ۳۶، شابک [[ویژه:منابع کتاب/9644453476 [۱]|۹۶۴۴۴۵۳۴۷۶ [http://www.bekhan.com/main/?page=۳۰&bi=۱۱۰۱۸۳۲]]] مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)