سپاه ۴ (ورماخت)

سپاه چهارم ورماخت (آلمانی: IV. Armeekorps) از سپاهیان وابسته به ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بود.

سپاه چهارم ورماخت
IV Armeekorps emblem.svg
فعال۱ اکتبر ۱۹۳۴ – ۳۱ ژانویه ۱۹۴۳
۲۰ ژوئیه ۱۹۴۳ – ۱۰ اکتبر ۱۹۴۴
کشور آلمان
رستهارتش آلمان
گونهسپاه
اندازهسپاه
پادگان/ستاددرسدن
نبردهاجنگ جهانی دوم

این سپاه در ۱ اکتبر ۱۹۳۴ در درسدن به وجود آمد.در جریان نبرد استالینگراد در ۳۱ ژانویه ۱۹۴۳ نابود شد و دوباره تا ۲۰ ژوئیه همان سال توانست خود را بازسازی کند.

مناطق عملیاتی

منابع