سپهرم

اسم اصلی او رضا شوکه است

سِپِهرَم نام یکی از پهلوانان تورانی است از خاندان افراسیاب که در جنگ دوازده رخ به دست هجیر کشته شد. پیران سپهسالار تورانیان ده سالار جنگجو برای مبارزه برگزید که هفتمین نفر سپهرم بود به میدان آمد:

سپهرم
اطلاعات کلی
نامسپهرم
منصبسردار
نژادسکایی آریایی
دودمانزادشم
آئیندیویسنا
ملیتتوران
سایر اطلاعات
نبردهاایران و توران
آخرین نبردجنگ دوازده رخ
حریف نبردهجیر
نتیجه نبردهلاکت سپهرم
خانواده
از خویشانافراسیاب
هجیر و سپهرم به کردار شیربـدان رزمگـاه انـدر آمـد دلیـر

سپهرم در شاهنامه ویرایش

سپهرم نامداری بود از بستگان افراسیاب، با شوکت و جلال، ظاهراً فرمانفرمای ایالتی در توران. چون هفتمین نبرد میان هجیر که در میان لشکر سواری مانند او کم بود با سپهرم آغاز شد. هجیر دلاور بمانند شیر ژیان بر سپهرم فرود آمد و جدال آنان با شمشیر شروع شد و از پیکارشان گردی سیاه فضای میدان را گرفت، سر انجام هجیر تیغی بر سر و ترگ سپهرم زد که همان زمان از اسب فرو افتاد و جان داد. هجیر پیاده گشت او را از بر زین ببست و بالای تپهٔ نشان آمد نعره پیروز باد شاه پیروزگر (کیخسرو) سر داد:

برون تاخت هفتم ز گردان هجیریکی نامداری سواری هژیر
سپهرم ز خویشان افراسیابیکی نامور بود با جاه و آب
ابا پور گودرز رزم آزمودکه چون او به لشکر سواری نبود
برفتند هر دو بجای نبردبر آمد ز آوردگه تیره گرد
به شمشیر هر دو بر آویختندهمی ز آهن آتش فرو ریختند [۱]

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

  1. شاهنامه. جلدپنجم. جنگ دوازده‌رخ، ص ۲۹۲

منابع ویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.