سپید شاهنشاهی (پروانه)

گونه‌ای از هاشوربالان

سپید شاهنشاهی گونه‌ای پروانه است که در سرده هاشوربالان و تیره کاهی‌بالان قرار دارد. استرالیا زیستگاه این حشره‌است. پهنای بال این پروانه ۶۰ تا ۷۰ میلی متر است.

سپید شاهنشاهی
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: پولک‌بالان
تیره: کاهی‌بالان
سرده: هاشوربالان
گونه: سپید شاهنشاهی
نام دوبخشی
Delias harpalyce

منابع ویرایش