سکانس (زیست‌شناسی)

سکانس در زیست‌شناسی به آرایش تک‌بعدی از دی‌ان‌ای یا آران‌ای گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ژنتیکی است. این واژه برای پروتئین‌ها اسیدهای آمینه و پلی‌ساکارید‌ها (قندها) نیز به کار می‌رود.