سیاهرگ درشت‌نئی پسین

سیاهرگ درشت‌نئی پسین یا ورید تیبیال خلفی (به انگلیسی: posterior tibial vein) یکی از دو سیاهرگ اصلی ساق پا است.

سیاهرگ: سیاهرگ درشت‌نئی پسین
سیاهرگ‌های ساق پا، سیاهرگ درشت‌نئی پسین در سمت داخلی ساق پا قرار دارد.
لاتین venae tibiales posteriores
خاستگاه سیاهرگ نازک‌نئی
تخلیه به: سیاهرگ پشت‌زانویی
سرخرگ سرخرگ درشت‌نئی پسین

این سیاهرگ خون قسمت‌های خارجی و داخلی کف‌پا را دریافت کرده و از کمپارتمان خلفی ساق پا عبور کرده و در حفره پشت‌زانو به سیاهرگ درشت‌نئی پیشین[۱] پیوسته و تشکیل سیاهرگ پشت‌زانویی[۲] را می‌دهند.

در ساق پا، دو سیاهرگ درشت‌نئی پسین همراه با سرخرگ هم‌نام خود در سمت داخلی ساق پا طی مسیر می‌کنند.

شاخه‌های دریافتی ویرایش

  • سیاهرگ نازک‌نی[۳]
  • شاخه‌هایی از سیاهرگ‌های سطحی
  • شاخه‌های عضلانی به‌ویژه از محدوده نعلی (سولئوس)
  • سیاهرگ‌های سوراخ‌کننده (پرفوران) شامل:

سوراخ‌کننده‌های بالایی، داخلی و پایینی.[۴][۵]

نگارخانه ویرایش

پانویس ویرایش

  1. Anterior tibial vein
  2. Popliteal vein
  3. fibular or proneal vein
  4. the Cockett perforators, superior,medial and inferior.
  5. Cavezzi, A.; Labropoulos, N.; Partsch, H.; Ricci, S.; Caggiati, A.; Myers, K.; Nicolaides, A.; Smith, P.C. (2006). "Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP Consensus Document. Part II. Anatomy". European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 31 (3): 288–99. doi:10.1016/j.ejvs.2005.07.020. PMID 16230038.

منابع ویرایش