سیاهرگ پشت‌زانویی

سیاهرگ پشت زانوئی(گودی زانوئی و سیاهرگ رکبی هم گفته میشود) سیاهرگی عمقی از اندام تحاتی است

سیاهرگ پشت‌زانویی (انگلیسی: Popliteal vein) از سیاهرگهای عمقی اندام تحتانی است. به آن سیاهرگ گودی زانوئی و سیاهرگ رکبی هم گفته‌اند.

سیاهرگ: پشت‌زانویی
Blausen 0609 LegVeins.png
سیاهرگ‌های ساق پا
Gray609.png
غدد لنفاوی حفره پشت‌زانویی به همراه سیاهرگ.
لاتین vena poplitea
گری subject #۱۷۳ ۶۷۲
خاستگاه سیاهرگ درشت‌نی قدامی،
سیاهرگ درشت‌نی خلفی،
سیاهرگ صافن کوچک
تخلیه به: سیاهرگ رانی
سرخرگ سرخرگ پشت‌زانویی
MeSH Popliteal+Vein

سیاهرگ پشت‌زانویی، سرخرگ پشت‌زانویی را دنبال می‌کند؛ و از به‌هم پیوستن سیاهرگ‌های درشت‌نئی پسین (خلفی) و پیشین (قدامی) پدید می‌آید؛ در سوراخ (hiatus) بین زردپی دراز ماهیچه نزدیک‌کننده بزرگ ران (adductor hiatus) تبدیل به سیاهرگ رانی می‌شود.

منابعویرایش