سیاهرگ زیربغلی

سیاهرگ زیربغلی یا ورید آگزیلاری (انگلیسی: Axillary vein) در هر طرف خون اندام‌های فوقانی راست و چپ را جمع‌آوری کرده به سیاهرگ تحت ترقوه‌ای می‌ریزد.

سیاهرگ: آگزیلاری
Gray576.png
نمای قدامی از ناحیه بالایی اندام فوقانی راست و توراکس- ورید آگزیلاری و قسمت‌هایی از سیاهرگ بازیلیک و سیاهرگ سفالیک.
لاتین vena axillaris
گری subject #۱۷۲ ۶۶۳
تخلیه از:    زیر بغل
خاستگاه ورید بازیلیک، ورید براکیال،
ورید سفالیک
تخلیه به: ورید سابکلاوین
سرخرگ سرخرگ زیربغلی
MeSH Axillary+Vein

سیاهرگ زیربغلی در هر طرف از مهمترین محتویات حفره آگزیلاری (زیر بغل) می‌باشد. در این محل با شریان آگزیلاری، شبکه عصبی بازویی و عقده‌های لنفاوی و مقداری بافت چربی مجاورت دارد.

خاستگاه اصلی این ورید، وریدهای اندام فوقانی (ورید بازیلیک و سیاهرگ بازویی) هستند که پس از پیوستن وریدهای سفالیک، توراسیک خارجی، ساب اسکاپولار و توراکوآکرومیلار (حاوی خون وریدی کمربند شانه‌ای) به ورید سابکلاوین تغییر نام می‌دهد.

ین ورید از ادامه ورید بازیلیک پس از یکی شدن با وریدهای براکیال در کنار تحتانی عضله ترس ماژور تشکیل می‌شود و ادامه آن ورید سابکلاوین را بوجود می‌آورد شاخه‌های وریدی همنام با شاخه‌های شریان آکزیلاری به ورید آکزیلاری می‌ریزند.

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش