سیاهرگ زیرترقوه‌ای

(تغییرمسیر از سیاهرگ تحت ترقوه‌ای)

سیاهرگ زیرتَرقُوه‌ای، سیاهرگ زیرچَنبری یا ورید ساب‌کلاوین (انگلیسی: Subclavian vein) یک جفت سیاهرگ بسیار مهم در دو طرف قفسه سینه است. این سیاهرگ ادامه سیاهرگ زیربغلی بوده و خون اندام فوقانی را جمع‌آوری می‌کند. قطر تقریبی این سیاهرگ در هر انسان به اندازه انگشت کوچک دست است.

سیاهرگ: زیرترقوه‌ای
غده تیروئید و پیوند‌های آن.(ورید سابکلاوین راست در پایین چپ و ورید سابکلاوین چپ در پایین راست دیده می‌شود.)
نگاره پیشرفت تکاملی سیاهرگ‌های پاریتال.(ورید سابکلاوین اَس پویان در سمت راست از بالا سومین نام می‌باشد.)
لاتین vena subclavia
گری subject #۱۷۲ ۶۶۴
خاستگاه سیاهرگ زیر اَس پویان، سیاهرگ ژوگولار خارجی
تخلیه به: سیاهرگ بازویی‌سری
سرخرگ سرخرگ زیرترقوه‌ای
MeSH Subclavian+Vein

سیاهرگ‌های زیر ترقوه‌ای در هردو طرف با وریدهای ژوگولار داخلی متصل شده و ورید براکیوسفالیک را در هر سمت تشکیل می دهند. وریدهای براکیوسفالیک با هم جمع شده و ورید اجوف فوقانی را تشکیل میدهند که به دهلیز راست تخلیه می شود.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش