سیاهرگ صافن کوچک

ورید صافن کوچک (Small saphenous vein) یکی از دو ورید درشت سطحی ساق پا که از پشت قوزک خارجی پا به طرف سطحی خلفی خارجی ساق پا می‌آید و در ناحیهٔ زانو به سیاهرگ پشت‌زانویی (پوپلیته آل) در سطح خلفی زانو می‌ریزد.

سیاهرگ: Small saphenous vein
Gray582.png
Small saphenous vein and its tributaries. (Small saphenous vein labeled vertically at center.)
لاتین vena saphena parva
گری subject #۱۷۳ ۶۷۰
خاستگاه dorsal venous arch of the foot
تخلیه به: popliteal vein

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

دهانه صافن

سیاهرگ صافن بزرگ

سیاهرگ صافن جانبی قدامی

منابعویرایش

  • گری، آناتومی گری
  • فرهنگ فارسی معین